//SHAU KEI WAN RESIDENTIAL
SHAU KEI WAN RESIDENTIAL 2018-06-22T20:31:52+00:00

Project Description

SHAU KEI WAN RESIDENTIAL

Detail

LOCATION : SHAU KEI WAN, HONG KONG
SIZE : 690 ft²
DATE OF CONSTRUCTION :
05/2016 – 06/2016

Description